วันพฤหัสบดีที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2562

ร่วมโครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พ. ศ. 2562 โครงการเฉลิมพระเกียรติ เพื่อฟื้นฟูและพัฒนาลำน้ำห้วยแม่สัก บ้านเหล่า หมู่ 6 ต.ทุ่งก่อ อ.เวียงเชียงรุ้ง จ.เชียงราย

เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2562 ปศุสัตว์อ.เวียงเชียงรุ้ง ร่วมกับ หัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่ อ.เวียงเชียงรุ้ง ,องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ,กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนจิตอาสาบ้านเหล่า ร่วมโครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พ. ศ. 2562 โครงการเฉลิมพระเกียรติ เพื่อฟื้นฟูและพัฒนาลำน้ำห้วยแม่สัก บ้านเหล่า หมู่ 6 ต.ทุ่งก่อ อ.เวียงเชียงรุ้ง จ.เชียงราย. โดยมีนายจิตรกร ธิวงค์เวียง ปลัดอาวุโส อำเภอเวียงเชียงรุ้ง เป็นประธานในพิธีเปิด มีนายกเทศมนตรีตำบลบ้านเหล่า กล่าวรายงาน โดยมีส่วนราชการ กำนัน ผญบ. ต.ทุ่งก่อ และประชาชนจิตอาสา ต.ทุ่งก่อ เข้าร่วมโครงการประมาณ 350 คน กิจกรรมได้รับความร่วมมือจากประชาชนจิตอาสาเป็นอย่างดี การปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย เหตุการณ์ทั่วไปปกติ


ไม่มีความคิดเห็น: