วันจันทร์ที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2562

"ร่วมออกหน่วยบริการผ่าตัด-ตอน-ทำหมัน ลดประชากรสุนัข - แมว ฟรีในอำเภอเวียงเชียงรุ้ง "

 เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม  62สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเวียงเชียงรุ้ง อำเภอเมือง อำเภอแม่ลาว อำเภอเวียงชัย กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ โซน 4 ร่วมปฎิบัติงานออกหน่วยผ่าตัด-ทำหมัน ลดประชากรสุนัข- แมวกับเจ้าหน้าที่ทุกหน่วยงาน และได้ให้คำแนะนำการดูแลสัตว์หลังจากทำการ ผ่าตัดและทำหมัน ว่าควรปฏิบัติอย่างไร ณ.บ้านห้วยเคียน หมู่ที่ 5 ตำบลทุ่งก่อ อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย     จำนวนสุนัข-แมว 40 ตัว    แยกเป็นสุนัข เพศผู้ 7 ตัวเพศเมีย 17 ตัว   แมว เพศผู้ 6 ตัวเพศเมีย 10 ตัว  จำนวนเกษตรกร 29 คน

ไม่มีความคิดเห็น: