วันศุกร์ที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2562

ปศุสัตว์เวียงเชียงรุ้งประชุมแผนพัฒนาท้องถิ่น

 เมื่อวันที่ ๒๓ พษภาคม ๒๕๖๒ นายสุพล ปานพาน ปศุสัตว์อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย เข้าร่วมประชุมการปรับปรุงแผนพัฒนา ๕ ปี ของเทศบาลตำบลบ้านเหล่า มีนายทองคำ ยาปะโลหิต นายกเทศมนตรี เป็นประธานการประชุม พร้อมทั้งคณะกรรมการพัฒนาแผน ผู้นำท้องที่ทั้ง ๕ หมู่บ้านในพื้นที่เทศบาล เพื่อปรับแผนให้สอดคล้องกับนโยบายชาติ ๒๐ปีและพัฒนาเข้าสู่ยุคประเทศไทย ๔.๐ ต่อไป
มากันพร้อมหน้าทุกส่วนที่เกี่ยว้อง

ผู้นำท้องที่ ผู้ใหญ่บ้าน และท้องถิ่น สมาชิกสภาเทศบาล

ท่านนายกเศมนตรี และท่านรองปลัดเทศบาล


ปศุสัตว์อำเภอและพัฒนาการอำเภอเข้าร่วมพิจารณาแผนด้วย

ไม่มีความคิดเห็น: