วันพฤหัสบดีที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2562

ร่วมประชุมข้าราชการสังกัดสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงราย

 เมื่อบ่ายวันที่ 30 พฤษภาคม 2562 นายสุพล ปานพานเข้าร่วมประชุมข้าราชการของสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงราย โดยนายนพพร มหากันธา ปศุสัตว์จังหวัดเชียงราย เป็นประธานการประชุม มีเรื่องรับปฎิบัติด่วนได้แก่การรายงานการปฏิบัตงานต่างๆที่ได้รับมอบหมาย การเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์น้ำท่วม ฉับพลันเนื่องจากมีการประกาศเตือนจากกรมอุตุวิทยา ฯลฯ


ไม่มีความคิดเห็น: