วันอังคารที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2557

ร้องเรียนขี้หมูเหม็นที่บ้านป่าตึง

 บายวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๗ สำนักงานปศุสัตว์อำเภอได้รับการประสานจากองค์การบริหารส่วนตำบลดงมหาวัน นัดหมายทุกส่วนที่มีความเกี่ยวข้องให้เข้าร่วมเยี่ยมเยียนตรวจสอบ  แนะนำ แก้ไข ปัญหาความเดือดร้อนนี้ กรณีมีการทำหนังสือร้องเรียนการเลี้ยงหมูแล้วทำให้มีกลิ่นรบกวนเพื่อนบ้านของนายสมใจ ลีคงบับ บ้านป่าตึง ตำบลดงมหาวัน อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย เป็นการร้องเรียนซ้ำเนื่องจากทางองค์การบริหารส่วนตำบลเคยได้รับการร้องเรียนและได้เข้าตรวจสอบทำบันทึกให้นายสมใจ เลิกเลี้ยงหมูขุนจำนวนมากๆโดยจะทยอยขายให้หมดสิ้นเดือนนี้ แต่คงไม่ทันใจผู้ที่เดือดร้อนเพื่อนบ้านข้างเคียงจึงมีการร่างหนังสือถึงนายอำเภออีกครั้ง ทางอำเภอก็มอบให้ อ.บ.ต.เจ้าของพื้นที่เข้าตรวจสอบดำเนินการ  จากการตรวจสอบในเล้าก็เหม็นจริงแต่ไม่มากกระจายคงจะเป็นตามช่วงเวลามากกว่า ตอนที่เจ้าหน้าที่ไปมันไม่เหม็นก็ได้ ทางปศุสัตว์ได้ให้คำแนะนำเลี้ยงแต่แม่พันธุ์ ๒-๓ ตัวก็พอเพราะมีโรงสีเอาแกลบ รำมาใช้ก็พออย่าได้เลี้ยงขุนอีก เพราะถ้ายังไม่หยุดก็ต้องขยับขยายหาที่เลี้ยงใหม่ที่ไกลจากชุุมชน  นายสมใจได้แต่บ่นน้อยใจก็น่าสงสารทั้งสองฝ่ายละครับ
แม่หมูจำนวน ๓ ตัวและหมูขุนอีก ๑๐ ตัว

หนอนแมลงวันจำนวนมากทำให้เกิดแมลงวันออกไปรบกวนบ้านรอบๆ


ร้อนอบอ้าว หลบกลิ่นขี้หมูมายืนคุยกันใต้ร่มไม้

พักสายตากับดอกเอื้องสวยข้างๆบ้านของนายสมใจ


คณะทำงานที่เข้าให้คำแนะนำ ประกอบด้วย ปลัด อบต.,รองปลัด อบต.,เจ้าหน้าที่ของอบต.อีกสองท่าน สมาชิก อบต.,ผู้ใหญ่บ้านทั้งปัจจุบันและอดีตผู้ใหญ่บ้าน และปศุสัตว์อำเภอเวียงเชียงรุ้ง

ไม่มีความคิดเห็น: