วันอังคารที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2557

ร่วมปฎิบัติงานอำเภอเคลื่อนที่อำเภอเวียงชัย

นายสุพล  ปานพาน ปศุสัตว์อำเภอเวียงชัย ร่วมปฏิบัติงานอำเภอเคลื่อนที่อำเภอเวียงชัย ที่วัดบ้านดอนแก้ว หมู่ ๑ ตำบลเมืองชุม อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย เมื่อช่วงเช้าวันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๗  ให้บริการแนะนำการเลี้ยงสัตว์ การฉีดยาถ่าย ยาคุม และยารักษาไรขี้เรื้อน  แก่ประชาชนในพื้นที่

ไม่มีความคิดเห็น: