วันศุกร์ที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2557

ปศุสัตว์อำเภอเวียงเชียงรุ้งร่วมกิจกรรมประชุมเจ้าหน้าที่และครู ตชด วันที่ ๑

นายสุพล ปานพาน ปศุสัตว์อำเภอเวียงเชียงรุ้ง ได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่ กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ และบันทึกภาพกิจกรรมในงานประชุมสัมมนาโครงการการพัฒนาปศุสัตว์เพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดำริ  ระหว่างวันที่ ๒๑-๒๓ พฤษภาคม ๒๕๕๗ วันแรกดำเนินการประชุมที่โรงแรมริมกกรีสอร์ท จังหวัดเชียงราย ผู้เข้าร่วมประชุมได้แก่ครูโรงเรียนตำรวจตระเวณชายแดน และเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์ที่เกี่ยวข้องทั่วประเทศจำนวน ๑๒๐ คน
ไม่มีความคิดเห็น: