วันอังคารที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557

ประชุมประจำเดือนมิถุนายน

นายธนิต สุภาแสน นายอำเภอเวียงเชียงรุ้ง เป็นประธานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการและกำนันผู้ใหญ่บ้านของอำเภอเวียงเชียงรุ้ง
นายสุพล ปานพาน ปศุสัตว์อำเภอเข้าร่วมประชุมชี้แจงข้อราชการด้านปศุสัตว์ในที่ประชุมหัวหน้าส่วนราชการและกำนันผู้ใหญ่บ้านของอำเภอเวียงเชียงรุ้ง เมื่อวันที่ ๑ กรกฏาคม ๒๕๕๗ ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย โดยจัดทำเป็นจดหมายข่าวเป็นประจำทุกเดือนเพื่อประหยัดเวลาและเพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้นำไปประชาสัมพันธ์ได้ครบถ้วน(ไม่ต้องจดบันทึกเองบางที่ท่านกำนันผู้ใหญ่บ้านจดบันทึกไม่ทันครับ)ในหมู่บ้านชุมชนต่อไป 
บรรยากาศการประชุม

ไม่มีความคิดเห็น: