วันเสาร์ที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2557

การประเมินโครงการบูรณาการพัฒนาการเกษตรในพื้นที่ที่มีศักยภาพบ้านดงชัย ตำบลทุ่งก่อ อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย

นายธนิต สุภาแสน นายอำเภอเวียงเชียงรุ้ง เป็นประธานการประชุมประเมินโครงการบูรณาการพัฒนาการเกษตรในพื้นที่ที่มีศักยภาพบ้านดงชัย ตำบลทุ่งก่อ อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงรายและกล่าวต้อนรับคณะตรวจประเมินที่มีนายสมพงษ์ ทองสถิตย์ ผูู้อำนวยการสำนักตรวจบัญชีสหกรณ์ที่๗ จังหวัดเชียงใหม่ เป็นผู้นำทีม  ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอเวียงเชียงรุ้ง เมื่อวันที่ ๓ กรกฏาคม ๒๕๕๗ มีหน่วยงานที่ร่วมบูรณาการในการพัฒนาจำนวน ๑๓ หน่วยงานเข้าร่วม ชี้แจงกับคณะกรรมการที่มาตรวจประเมินฯ ช่วงเช้ามีการนำเสนอโดยทีมสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเชียงราย    นำโดยนางดวงนวล ขณะรัตน์ เกษตรและสหกรณ์จังหวัดเชียงราย  และในตอนบ่ายได้ลงพื้นที่ปฏิบัติงานจริง ที่บ้านดงชัย หมู่ที่ ๒ ตำบลทุ่งก่อ ดังภาพไม่มีความคิดเห็น: