วันจันทร์ที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2557

ได้ป้ายศูนย์บริการมาแล้วครับตามนโยบาย


 เมื่อเช้าวันที่ ๒๘ กรกฏาคม ๒๕๕๗ สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเวียงเชียงรุ้ง ดำเนินการติดตั้งป้านศูนย์บริการประชาชนด้านการเกษ๖ร(ปศุสัตว์) ของสำนักงานที่ได้รับจากสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดที่ได้ดำเนินการให้สอดคล้องกับคำสั่งสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงราย ที่ให้มีการจัดตั้งศูนย์ดังกล่าว พร้อมรายงานจังหวัดต่อไป


รับแจ้งโคป่วยและให้บริการแนะนำการเลี้ยงให้แก่นายสายัญ แดนศิริ  บ้านป่าตึง ตำบลดงมหาวัน

ให้คำแนะนำการเลี้ยงไก่แก่นายอินจันทร์ สิทธิขันแก้ว กำนันตำบลทุ่งก่อ
นายเชิดชัย แสงสุข ผู้ใหญ่บ้านบ้านดงชัย ตำบลทุ่งก่อ

  
บริการรักษาโคเนื้อนายอุดม วงศาพรม บ้านเหล่า ตำบลทุ่งก่อ


ไม่มีความคิดเห็น: