วันพฤหัสบดีที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2557

ประชุมกลุ่มเกษตรกรที่ร่วมงานวิจัยการเลี้ยงไก่ประดู่หางดำอย่างยั่งยืน

สอบถามปัญหาการฟักของตู้ฟักไข่
 นายสุพล ปานพาน ปศุสัตว์อำเภอเวียงเชียงรุ้ง และนางพรพิมล ใจไหว นักวิชาการสัตวบาลชำนาญการ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงราย ดำเนินการประชุมพบกลุ่มเกษตรกรที่เข้าร่วมงานวิจัยการเลี้ยงไก่ประดู่หางดำให้เปนอาชีพที่ยั่งยืน ที่บ้านนายติ๊บ บั้งเงิน ประธานกลุ่มเลี้ยงไก่พื้นเมือองบ้านห้วยห้าง เมื่อวันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๕๗ มีสมาชิกมาประชุม ๙ คน เน้นย้ำแนวทางการปฎิบัติในการจัดการฟาร์ม เพื่อสร้างมาตรฐานของการเลี้ยงไก่แบบปล่อยหากินอิสระ(FREE RANGE )  การใช้ตู้ฟักไข่การเรียนรู้วิธีการฟัก ส่องใข่ การบันทึกข้อมูลการฟัก เพื่อทราบข้อมูลนำไปปรับแก้ไขการฟักไข่ไม่ออก  แลกเปลี่ยนหาภูมิปัญญาการเลี้ยงไก่ของแต่ละคน  เช่นการคัดไก่ของลุงชวน  การถอนขนเพื่อให้ไก่เชื่องและคุ้น การอาบน้ำไก่เพื่อให้ลืมลูก (ทำสาวแม่ไก่)การปลูกสมุนไพรไว้ให้ไก่จิกกินตลอดเวลา  การปลูกหญ้าเนเปียร์ปากช่อง๑ เพื่อตัดมาเลี้ยงไก่ และนัดหมายการไปอบรมที่มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ในวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๗
     เสร็จจากการประชุมรับประทานต้มไก่ประดู่หางดำและไปเยี่ยมเกษตกรรายใหม่ที่เข้าร่วมโครงการ นางบัวอร สุขเกษม มีไก่ประดู่หางดำเลี้ยงปล่อยในสวนที่มีรั้วชีเมนต์ รอบบ้าน ประทับใจน่าดูมาก

แนะนำให้นำลูกไก่ออกมากกหลังจากเจาะเปลือกไข่ออกมาแล้ว

บันทึกความจำกิจกรรมของสาชิก

บรรยากาผู้เข้าร่วมประชุม

การเลี้ยงไก่ของป้าบัวอร สุขเกษม
มีตัวสีขาวโผล่ออกมาสองตัวแปลกดี


แม่ไก่กกลูก


ผู้เขียนกับบริเวณเลี้ยงไก่ของป้าบัวอร สุขเกษม

วางอาหารน้ำไว้ตามสวนหลายจุดเพื่อให้ไก่แยกกันกินไม่แย่งจิกกัน

พ่อแม่ไก่สมบูรณ์สวย ออกไข่มากกว่า๒๐ฟองต่อรอบ


ลูกไก่พร้อมจำหน่าย พ่อพันธุ์ สองตัว


บรรยากาศการพักผ่อนสบายๆ


ไม่มีความคิดเห็น: