วันพุธที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2557

เช้าอำเภอยิ้มบ่ายปรองดองสมานฉันท์ที่อำเภอแม่ลาว


นายสุพล ปานพาน ปศุสัตว์อำเภอเวียงเชียงรุ้ง และเจ้าหน้าที่จากกลุ่มโซนกลางอำเภอเวียงชัย อำเภอเวียงเชียงรุ้ง อำเภอเมือง และสำนักงานปศุสัตว์จังหวัด ร่วมกิจกรรมโครงการอำเภอยิ้มและโครงการปรองดองสมานฉันท์ของอำเภอแม่ลาว ช่วงเช้ามีกิจกรรมการทำหมันสุนัข แมว รักษาให้คำแนะนำการเลี้ยงสัตว์ ตอนบ่ายมีแจกนมสดให้ดื่ม จัดนิทรรศการความรู้ด้านปศุสัตว์
ลงทะเบียนรับบริการ
น.สพ.พืชผล น้อยนาฝาย กับนายสัตวแพทย์ที่บรรจุรุ่นล่าสุด

นายนิคม ดอกสลิด ปสุสัตวือำเภอเมืองเชียงราย กับนักศึกษาสัตวแพทย์มหาลัยมหิดล
นายสงวน วงผาบ จาก ปศสัตว์อำเภอเมือง
พี่สอนน้อง
ดูอาการก่อน รอเวลากลับบ้าน

เริ่มฟื้นได้เวลากลับบ้าน
หลบฉากนิด มาสร้างภาพ สุข สนุก กับงานครับ ไม่เครียด


ไม่มีความคิดเห็น: