วันพุธที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2557

การให้ความรู้โรงเรียนกรรมการหมู่บ้านอำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย


 นายสุพล ปานพาน ปศุสัตว์อำเภอเวียงเชีียงรุ้ง เป็นวิทยากรบรรยายการเลี้ยงไก่ประดู่หางดำ การสร้างเครือข่าย สร้างกลุ่มเลี้ยงไก่ ในห้องเรียนของโรงเรียนกรรมการหมู่บ้านอำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย เมื่อวันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุมขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งก่อ มีนักเรียนจากกรรมการหมู่บ้านด้านเศรษฐกิจจำนวน ๓๒ คน ขาดเรียนไป ๑๑ คน ส่งสัยว่าจะเพราะวันนี้ฝนตกหนัก และเป็นฤดูปักดำทำนากันด้วย
เนื้อหาแบ่งเป็นการแนะนำการเลี้ยงเบื้องต้นสลับกับการดูวีดีโอการเลี้ยงไก่
 นักเรียนผู้ใหญ่ตั้งใจกันมาก
 วิทยากรก็มีกำลังใจ เล่าประสบการณ์แลกเปลี่ยนกัน
  สลับเปิดวิดีโอการทำวัคซีนไก่แบบต่างๆ
แนะนำเอกสารที่นำมาแจกเสริมเผื่อมีรายใดสนใจจริงจะได้เป็นแนวทางในการเลี้ยงไก่ประดู่หางดำต่อไป 
มีง่วงบ้างอนุญาตให้ลุกไปชงกาแฟมาจิบระหว่างอบรมไปด้วย แบบสบายๆไม่เครียด
 จากภาพนักเรียนสนใจตั้งใจจริงๆ  ( อยากยืมสำนวนสมรักษ์ คำสิงห์ที่ว่า "ไม่ได้โม้"มาใช้จังครับ)
ตั้งใจจริงจัง แล้วได้กุศลคือความสุขจากการทำงาน
ตนสำราญงานสำเร็จ

ไม่มีความคิดเห็น: