วันพฤหัสบดีที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2557

แจกนม เวชภัณฑ์ และจัดนิทรรศการในงานวันปรองดองสมานฉันท์ฯเวียงเชียงรุ้ง

นายธนิต สุภาแสน นายอำเภอเวียงเชียงรุ้งประเดิมดื่มนมสด
     สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเวียงเชียงรุ้ง ได้รับมอบหมายจากจังหวัดให้จัดซุ้มนิทรรศการด้านปศุสัตว์ให้บริการให้คำปรึกษาการเลี้ยงสัตว์ แจกนมสดพาสเจอไรท์ และเวชภัณฑ์สำหรับสัตว์ นอกจากนั้นก็ได้เชิญกลุ่มเกษตกรที่เลี้ยงสัตว์นำผลผลิตการเกษตรต่างๆมาจำหน่ายในงานปรองดองสมานฉันท์คืนความสุขให้ประชาชนและเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ เมื่อวันที่  ๒ กรกฏาคม ๒๕๕๗ ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย  คลิกดูช่วงพิธีเปิดงานฯ
นายธนิต สุภาแสน นายอำเภอเวียงเชียงรุ้งประเดิมดื่มนมสด
แจกวิตามินสำหรับสัตว์ส่วนใหญ่ก็ให้รายละชิ้นเพราะของฟรีมีมานิดเดียว
นมสดมีมาสองรอยถุงไม่ทันจะได้เปิดงานตอนบ่านสามก็หมดแล้ว
เด็กๆชอบนมคนนี้จับนม
แม่บ้านชอบดูดนม
ลูกเสือก็ชอบนมสด
หนูน้อยก็ต้องบำรุงด้วยนมจะได้โตไวๆ
ผู้ใหญ่ก้บำรุงด้วยนม
ครู กศน.ต้องเสริมด้วยนมเช่นกันครับ
แม่บ้านต้องบำรุงนม
ลุงบุญชวน มะลัยโย ปราชญ์ชาวบ้านกับชาสมุนไพรรางจืด
อ.สาระวัน ละหว้า ชอบไก่ชน ก็รับวัตซีนอหิวาต์สัตว์ปีก
น้องๆนักเรียนชายเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม
ลุงหมั้นและป้าบางเจ้าของศูนย์เรียนรู้การเลี้ยงสัตว์นำผลผลิตจากสวนมาขาย
แนะนำการใช้ยา

ของฟรีจะหมดแล้วจ้า

ทีมงานเราบูรณาการหลายกระทรวง

กลุ่มแม่บ้านวิสาหกิจชุมชน

ไก่พื้นเมืองชำแระเองก็นำมาขายด้วย

มีทั้งผักพื้นบ้านปลอดสารเคมี โปรตีนไก่พื้นเมือง และผลิตภัณฑ์จากผัก

หนุม สาว ทีมงานหลักปศุสัตว์เวียงเชียงรุ้ง

ไม่มีความคิดเห็น: