วันจันทร์ที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2558

ประชุมชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อนการช่วยเหลือและสร้างการรับรู้ให้กับเกษตรกร

นายอนันต์ นามวงค์ ประธานการประชุมของสนง.ปศจ.เชียงราย
 นายสุพล ปานพาน ปศุสัตว์อำเภอเวียงเชียงรุ้ง ร่วมประชุมConference.ชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อน"การช่วยเหลือและสร้างการรับรู้ให้กับเกษตรกร"ณ ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงราย เมื่อวันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๕๘
ภาพท่านรองอธิบดี นายสัตวแพทย์ไพโรจน์ เองแสงชัย ประธานการประชุมฯจากกรมปศุสัตว์

บรรยากาศในห้องประชุมสนง.ปศจ.เชียงราย

บรรยากาศการประชุม

ตั้งใจรับฟังนโยบายและการชี้แจง 


ไม่มีความคิดเห็น: