วันอังคารที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2558

ประชุมรับแทบเล็ตและสัมมนาเชิงปฏิบัติการการใช้งานระบบทะเบียนเกษตรกรผูู้เลี้ยงสัตว์รายครัวเรือน

 นายวีรชาติ เขื่อนรัตน์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการการใช้งานระบบทะเบียนเกษตรกรผูู้เลี้ยงสัตว์รายครัวเรือนในวันที่๑๔-๑๖ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ณ โรงแรมเชียงใหม่ออคิด มีเจ้าหน้าที่จากทุกอำเภอในเขตพื้นที่ปศุสัตว์เขต ๕ และ๖  ทั้ง ๑๗ จังหวัดเช้าร่วมอบรม
 มีการมอบแทบเล็ตให้ทุกอำเภอไว้ใช้งาน
งานเปิดอลังการงานสร้าง

นาย สุพลปานพาน. ปศุสัตว์อำเภอเวียงเชียงรุ้ง เข้าร่วมประชุมเชิงปฎิบัติการการจัดเก็บข้อ ณ โรง
แรมเชียงใหม่ออคิด พร้อมๆกับเจ้าหน้าที่ทุกอำเภอในพื้นที่สำนักงานปศุสัตว์เขต ๕ และ ๖

บรรยากาศการประชุมสนุกสนานมีความสุขได้ของเล่นใหม่ 


การอบรมแนะนำโปรแกรมในวันแรกตอนบ่าย
วันที่สองนำแทบเล็ตที่ไฟชาร์ทไว้เต็มมาทดลองใช้ ในตอนเช้า

และแล้วในตอนบ่ายก็เริ่มไม่ค่อยจะราบรื่นเนื่องจากโปรแกรมที่จะเอามาใช้ลงข้อมูลมีปัญหาแต่ผู้เข้าอบรมก็ยังเล่นของใหม่ไม่ไปไหน บ้างก็จับประเด็นคุยกันเรื่องการงานไปฆ่าเวลาสำหรับวันที่สามย้ายไปใช้คอมพิวเตอร์พีซี ที่มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ ก็ไปหัดเข้าโปรแกรมตามที่วิทยากรแนะนำพอสมควรแก่เวลาก้เดินทางกลับภูมิลำเนาไม่มีความคิดเห็น: