วันพุธที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2558

เตรียมพร้อมแหล่งเรียนรู้การเลี้ยงสัตว์และเกษตรผสมผสาน

นายสุขแก้ว มณีจันทร์สุข เจ้าของบ้านแหล่งเรียนรู้การเลี้ยงสัตว์ อาสาปศุสัตว์บ้านดงชัยเตรียมพร้อมรอรับการมาเยี่ยมชมของคณะกรรมการตรวจประเมินหมู่บ้านโครงการพัฒนาการเกษตรในพื้นที่ที่มีศักยภาพ ในวันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๕๘
นายสุขแก้ว มณีจันทร์สุข เจ้าของบ้านแหล่งเรียนรู้การเลี้ยงสัตว์
เสริมด้วยองค์ความรู้ปศุสัตว์อินทรีย์วิถีพอเพียงป้ายอบรมที่เพิ่มดำเนินการผ่านไปไม่นาน

ไม่มีความคิดเห็น: