วันพฤหัสบดีที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2558

มอบเมล็ดพันธุ์หญ้าในโครงการอนุรักษ์กระบือ

เมื่อเช้าวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๕๘ สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเวียงเชียงรุ้ง มอบเมล็ดพันธุ์หญ้าจำนวน ๒๐ กิโลกรัมให้นายเฉลิม สุขเกษม ประธานวิสาหกิจชุมชน กลุ่่มผู้เลี้ยงสัตว์บ้านโป่ง ที่เข้าสู่โครงการการเลี้ยงกระบือเพื่อการอนุรักษ์ปีงบประมาณ ๒๕๕๘ นี้ เพื่อนำไปปลูกในแปลงหญ้าที่เตรียมไว้ของสมาชิกทั้ง ๑๐ ราย

ไม่มีความคิดเห็น: