วันพฤหัสบดีที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2558

ประชุมเสวนาการขายยาสัตว์ขายอาหารสัตว์อย่างไรไม่ถูกจับที่เชีียงใหม่


การประชุมเรื่อง ทำอย่างไรจึงจะขายอาหารสัตว์และยาสัตว์ โดยไม่ถูกจับ ที่ศูนย์ประชุมนานาชาติจังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๕๘


ไม่มีความคิดเห็น: