วันศุกร์ที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2558

บริการประชาชนด้านปศุสัตว์ต้นเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๘

 นายจันทร์ รักลีน เจ้าหน้าที่สัตวบาลสำนักงานปศุสัตว์อำเภอเวียงเชียงรุ้ง ปฏิบัติงานรักษาลูกวัวเกิดใหม่ ป่วยไม่กินนม ของนายอำนวย วงค์ไชย บ้านเนินไทรพัฒนา หมู่ที่ ๑๔ ตำบลป่าซาง อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัด เชียงราย

เยี่ยมฟาร์มหมูบ้านเหล่าหมู่ที่ ๖ ตำบลทุ่งก่อ พร้อมกับเจ้าหน้าที่อบต.ทุ่งก่อ ด้วยรับแจ้งว่ามีหมูขุนขนาด ๓๐ กก.ป่วยตาย จึงดำเนินการเก็บตัวอย่างเมื่อเช้าวันศุกร์ที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๕๘ เพื่อนำส่งซันสูตรหาสาเหตุของโรคต่อไป

 ผ่าซากหมูตายบ้านเหล่าหมู่ที่ ๖ ตำบลทุ่งก่อ ที่ทยอยตายมาเรื่อยๆหลายตัวพยายามรักษาอย่างเต็มที่แต่เอาไม่อยู่
ตัวนี้ก่อนตายเย็นวันวานมีอาการตัวแดงและสั่น  ให้ยาลดไข้แก้ปวดพอเช้ามาดูนอนตายในคอกไปแล้ว
มีวิการเป็นจุดเลือดออกที่ปอด หัวใจ ต่อมน้ำเหลือง และที่ลำใส้


 ฉีดยาบำรุงระบบสืบพันธุ์ควาย เกษตรกรบ้านประชาร่วมใจ หมู่ที่ ๑๐ ตำบลป่าซาง เป็นโครงการที่รับควายธนาคารโค กระบือเพื่อเกษตรกรตามพระราชดำริ  มีลูกแล้วแต่ไม่ผสมนานหลายเดือนแล้วจำนวน ๔ ตัว

ไม่มีความคิดเห็น: