วันอังคารที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2558

ร่วมงานคลินิคเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ฯ เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร

นายสุพล ปานพาน ปศุสัตว์อำเภอเวียงเชียงรุ้ง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์ของสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงราย จากทุกอำเภอ ร่วมปฎิบัติงานคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ในพระราชานุเคราะห์ฯ เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร และงาน Field Day ในวันอังคารที่ 28 กรกฎาคม 2558 ณ เทศบาลตำบลงิ้ว หมู่ที่ 9 ตำบลงิ้ว อำเภอเทิง จังหวัดเชียงรายมีนายผจญ ปรัชสกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายเป็นประธาน เปิดกรวยดอกไม้ถวายพระพร นายอำเภอเทิงกล่าวต้ออนรับแนะนำอำเภอเทิง และ เกษตรจังหวัดเชียงรายกล่าวรายงานโครงการฯ คลินิคด้านปศุสัตว์ที่มีทำหมันสุนัขแมว แจกเวชภัณฑ์สำหรับไก่ เป็ด หมู วัว ควายและเอกสารวิชาการไม่มีความคิดเห็น: