วันอังคารที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2558

ประชุมกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเลี้ยงไก่พื้นเมืองบ้านห้วยห้าง

 นายสุพล ปานพาน ปศุสัตว์อำเภอเวียงเชียงรุ้ง นางพรพิมล ใจไหว นักวิชาการสัตวบาลชำนาญการ ดำเนินการประชุมกลุ่มเกษตรกรบ้านห้วยห้างที่เข้าร่วมงานวิจัยการพัฒนาอาชีพการเลี้ยงไก่ประดู่หางดำอย่างยั่งยืน วันนี้มีการแบ่งปันจัดการด้านการเงินขายไก่สดแช่แข็งของกลุ่ม และมีการชี้แจงเรื่องต่างๆดังนี้

  1. การขยายกลุ่มเลี้ยงไก่ประดู่หางดำที่มีคุณภาพให้มากยิ่งขึ้นในปีหน้า 
  2. การสร้างโรงเชือดไก่บรรจุไก่ของชุมชนให้เรียบร้อยภายในเดือนนี้ 
  3. การสร้างมาตรฐานการเลี้ยงที่กลุ่มทำได้ผ่านไปแล้วหนึ่งรายตือนายติ๊บ บั้งเงิน รายอื่นๆให้ปรับปรุงตามที่หมอได้มาแนะนำอีกสามเดือนจะมีการประเมินอีกครั้ง 
  4.  แจ้งผลการเก็บตัวอย่างส่งตรวจทั้งอาหาร หยวกกล้วยหมัก เนื้อสด อุจจระไก่ ผลออกมาเป็นไปในทางที่ดีปลอดไม่มีสารอันตรายน่าจะเป็นจุดขายของไก่จากกลุ่มฯ 
  5. เรื่องการได้อนุมัติจากสำนักงานเกษตรให้กลุ่มเลื่อนเป็นวิสาหกิจชุมชนแล้ว
  6. เรื่องการไปร่วมงานมหกรรมไก่ประดู่หางดำที่เชียงใหม่ในวันที่ ๑๑กรกฎาคม ๒๕๕๘  
  7. สุดท้ายให้ที่ประชุมแลกเปลี่ยนความคิดกันนำเสนอปัญหาอุปสรรคแนวทางแก้ไข แล้วลงมติรับรองการดำเนินการของกลุ่ม
ไม่มีความคิดเห็น: