วันอังคารที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2557

ต้อนรับเกษตรกรอำเภอเวียงชัยมาเยี่ยมเยียนแลกเปลี่ยนเรียนรู้กลุ่มเลี้ยงไก่ประดู่หางดำบ้านห้วยห้าง

เช้าวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๕๗ นายสุพล ปานพาน ปศุสัตว์อำเภอเวียงเชียงรุ้ง และเกษตรกรเจ้าของแหล่งเรียนรู้การเลี้ยงไก่ประดู่หางดำเชียงใหม่ บ้านห้วยห้าง ตำบลป่าซาง อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย ให้การต้อนรับเกษตรกร จากอำเภอเวียงชัย นำโดยนายสุระ สุขใส ปศุสัตว์อำเภอเวียงชัย อำเภอเชียงแสน มาศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้
 ศึกษาดูงานบ้านนายกิติวุฒิ นัยติ๊บ
 จุ่มน้ำยาฆ่าเชื้อก่อนเข้าฟาร์ม
 ศึกษาดูงานบ้านนางสมศรี จันทะอินทร์
 นายสุพล ปานพาน กล่าวต้อนรับและแนะนำเกษตรกรแหล่งเรียนรู้
 พี่หมอสุระ สุขใส ปศุสัตว์อำเภอเวียงชัย ทักทายเจ้าาของแหล่งเรียนรู้
 ไก่ประดู่หางดำเชียงใหม่ของนางอัมพร พลฤทธิ์
 แปลงหญ้าเนเปียร์ปากช่อง๑ของนางอัมพร พลฤทธิ์
 การสับหญ้าเนเปียร์ปากช่อง๑ ของนางสุธรรม  ธรรมศร
ลูกไก่นายติ๊บ บั้งเงิน ถูกขอชื้อแบ่งไปเลี้ยงที่เวียงชัย

ไม่มีความคิดเห็น: