วันอังคารที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2557

บรรยายการปรับเปลี่ยนรูปแบบการเลี้ยงไก่ให้ปลอดโรค

 นายสุพล ปานพาน ปศุสัตว์อำเภอเวียงเชียงรุ้ง ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายหัวข้อการปรับเปลี่ยนรูปแบบการเลี้ยงไก่ให้ปลอดโรค ในการอบรมโครงการพัฒนาอาชีพในพื้นที่ที่มีศักยภาพ  ณ ห้องประชุมหมู่บ้านดงชัย เมื่อวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๕๗ เป็นการบูรณาการของหน่วยงานในกระทรวงเกษตรที่เข้าดำเนินการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพในการประกอบอาชีพของเกษตรกรที่อยู่ในเขตชลประทานฝายแม่น้ำกก มีเกษตรกรเข้าร่วม ๔๐ ราย การอบรมเน้นบัญชีฟาร์มและมีด้านการจัดการน้ำ การจัดการดิน มีเจ้าหน้าที่แต่ละหน่วยงานมาให้ความรู้ ตามความต้องการของเกษตรกรเองเมื่อมีการมาประชาคมครั้งที่ผ่านมา

ไม่มีความคิดเห็น: