วันอังคารที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2557

ร่วมประชุมประจำเดือนหัวหน้าส่วนราชการและกำนันผู้ใหญ่บ้าน

นายสุพล ปานพาน ปศุสัตว์อำเภอเวียงเชียงรุ้ง ร่วมประชุมประจำเดือนหัวหน้าส่วนราชการและกำนันผู้ใหญ่บ้าน ณหอประชุมอำเภอเวียงเชียงรุ้ง เมื่อเช้าวันีที่ ๔ มีนาคม ๒๕๕๗ นำเสนอเอกสารประชาสัมพันธ์ข่าวสารข้อราชการด้านปศุสัตว์


ไม่มีความคิดเห็น: