วันพุธที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2557

ร่วมพิธีเปิดการอบรมโครงการศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชน(ศูนย์หลัก)

นายสุพล ปานพาน ปศุสัตว์อำเภอเวียงเชียงรุ้ง เข้าร่วมเป็นเกียรติในการเปิดการฝึกอบรมโครงการศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชน(ศูนย์หลัก) ที่ศูนย์เรียนรู้ฯของนายสมัย สาวงษา เมื่อเช้าวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๕๗ โดยมีนางดวงนวล  ขณะรัตน์ เกษตรและสหกรณ์จังหวัดเชียงราย  เป็นประธานเปิดและให้ข้อคิดโอวาทแก่ผู้เข้าอบรม 

 


ไม่มีความคิดเห็น: