วันพฤหัสบดีที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2557

บูรณาการโครงการควบคุมป้องกันโรคพิษสุนัขบ้ากับ อบต.ทุ่งก่อ


เมื่อเช้าวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๕๗ นายอินจันทร์ เรือนคำ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งก่อ นายทวีศักดิ์ นาทองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งก่อ นายมัดทาย กันทะแบน เจ้าพนักงานสาธารณสุข ร่วมกันมอบวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้อาสาปศุสัตว์ประจำหมู่บ้าน เพื่อไปดำเนินการฉีดสุนัข แมว ในพื้นที่ของ อบต.ทุ่งก่อ  มีนายสุพล ปานพาน และเจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเป็นพยานและอบรมทบทวนความรู้ วิธีการดำเนินการและกำหนดแผนที่จะออกบริการฉีดวัคซีนแต่ละหมู่บ้าน

ไม่มีความคิดเห็น: