วันศุกร์ที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2557

ร่วมบูรณาการโครงการควบคุมป้องกันโรคพิษสุนัขบ้ากับองค์การบริหารส่วนตำบลดงมหาวัน


เมื่อบ่ายวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๕๗ นายชัยวุฒิ ศรีจันทร์ปลิว รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงมหาวัน และนายวรวุฒิ บัววัฒนา รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล  ได้มอบวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้อาสาปศุสัตว์ประจำหมู่บ้านในพื้นที่ตำบลดงมหาวัน เพื่อไปดำเนินการฉีดสุนัข แมว ในพื้นที่ต่อไป และได้มอบนโยบายการจัดหาวัคซีน การสำรวจข้อมูลขึ้นทะเบียนสุนัขให้เป็นปัจจุบันเพื่อให้สอดคล้องกับการบริการได้อย่างเหมาะสม  ส่วนสำนักงานปศุสัตว์อำเภอ สนับสนุนเข็ม ไชริงค์ และชี้แจงวิธีการฉีดวัคซีน ทบทวนความรู้โรคพิษสุนัขบ้า  การรายงานผล เสร็จแล้วจัดสรรวัคซีนให้แต่ละคนไปดำเนินการต่อไป


ไม่มีความคิดเห็น: