วันพุธที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2557

จน..เครียด..เหม็นขี้หมู..

 เมื่อวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๕๗ นายจันทร์ รักลีน เจ้าหน้าที่สัตวบาล สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเวียงเชียงรุ้ง และนางจันทนา  สุขเกษม ปศุสัตว์ตำบล  ร่วมออกพื้นที่ตรวจเยี่ยมฟาร์มเลี้ยงสุกรนายสมใจ ลีคงบับ เกษตกรบ้านป่าตึง กับเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลดงมหาวัน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดงมหาวันประจำบ้านป่าตึง ให้คำแนะนำต่างๆในการลดปัญหาขี้หมูเหม็นรบกวนเพื่อนบ้านจนต้งทำหนังสือร้องเรียนถึงทางราชการ  ซึ่งนายสมใจ ก็รับทราบและจะแก้ไขเลิกเลี้ยงสุกรขุนหลังจากหมดรุ่นนี้ไปแล้ว


ไม่มีความคิดเห็น: