วันจันทร์ที่ 5 มกราคม พ.ศ. 2558

ร่วมเป็นกรรมการประเมินหมู่บ้านแผ่นดินธรรมแผ่นดินทองตำบลดงมหาวัน

นายสุพล ปานพานปศุสัตว์อำเภอเวียงเชียงรุ้ง ร่วมเป็นกรรมการประเมินการนำเสนอหมู่บ้านแผ่นดินธรรมแผ่นดินทองเฟสแรกของตำบลดงมหาวัน อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย เมื่อเช้าวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลดงมหาวัน แต่ละหมู่บ้านนำเสนอได้ดีมาก แต่เพื่อให้รักษาเวลาคณะกรรมการแนะนำทำเป็นวีดีโอสำเร็จรูปจะดีกว่า ส่วนประเด็นการนำเสนอก็ตามตัวชี้วัดที่กำหนดมาจะได้ไม่ออกนอกประเด็นเกินไป เลิกประชุมรับประทานอาหารร่วมกัน อบต.ดงมหาวันเป็นเจ้าภาพอาหารกลางวัน ต้อนรับปีใหม่ไปเลย
คนบังป้าย

ป้ายบังคน(บางคน อิอิ)

ไม่มีความคิดเห็น: