วันศุกร์ที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2558

ร่วมโครงการคลีนิคเกษตรเคลื่อนที่ ในพระบรมราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราฯ

 นายสุพล ปานพาน ปศุสัตว์อำเภอเวียงเชียงรุ้ง เจ้าหน้าที่จากสำนักงานปศุสัตว์อำเภอจากทั้ง ๑๘ อำเภอ เจ้าหน้าที่จากสำนักงานปศุสัตว์จังหวัด และนักศึกษาฝึกงานจากคณะสัตวแพทย์ มหาวิทยาลัยมหานคร กรุงเทพฯ ร่วมออกบริการคลินิครักษาสัตว์ ในโครงการคลีนิคเกษตรเคลื่อนที่ ในพระบรมราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมาร   เมื่อวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๕๘ ณ สนามของวิทยาลัยการเกษตรและเทคโนโลยี( แม่กก )เชียงราย  และยังเป็นการจัดงานครบรอบ ๔๐ ปีของวิทยาลัยฯด้วย มีการออกร้านจัดนิทรรศการต่างๆมากมาย
 
ไม่มีความคิดเห็น: