วันอังคารที่ 6 มกราคม พ.ศ. 2558

สวัสดีปีใหม่ขอพรท่านนายอำเภอ ,ประชุมกำนันผู้ใหญ่บ้าน

 เมื่อวันที่ ๖ มกราคม ๒๕๕๘ เจ้าหน้าที่ท้องถิ่นอำเภอ ปศุสัตว์ สัสดี และวัฒนธรรม ร่วมกันสวัสดีปีใหม่ขอพรจากท่านนายอำเภอธนิต สุภาแสน จากนั้นเข้าร่วมการประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประจำเดือนมกราคม ๒๕๕๘

ไม่มีความคิดเห็น: