วันพุธที่ 7 มกราคม พ.ศ. 2558

เยี่ยมสมาชิกเครือข่ายศูนย์เรียนรู้ ๓ สวน

นางวิภารัก แก้วสาธร ไม่อยู่มียามเฝ้าสองตัวแสดงตัวต้อนรับ
 วันนี้ตอนบ่ายพอมีเวลาจึงออกพื้นที่เยี่ยม สวนสมาชิกเครือข่ายศูนย์เรียนรู้การเลี้ยงสัตว์ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง มี สวนที่ไปเยี่ยมได้แก่
๑.ไร่นาสวนผสมของนางวิภารัก แก้วสาทร  เจ้าของไม่อยู่ไปงานบุญศพญาติ จึงมีแต่เจ้าน้องหมาสองตัวมาต้อนรับ ต้องเจรจากันานกว่าได้เดินถ่ายรูปกิจกรรมในสวนเลี้ยงหมู ปลา เป็ด ไก่
๒.ไปเยี่ยมของลุงติ๊บ บั้งเงิน ก็มีป้ายห้ามเข้าติดประตูบ้านบ่งบอกถึงการได้รับการพัฒนาไปอีกขั้นในการป้องกันโรคเพราะลุงติ๊บเลี้ยงไก่ประดู่หางดำ มีสมุนไพรฟ้าทะลายโจรกำลังออกดอก หน้าบ้าน
๓.สวนสมสมัย ของสมัย สาวงษา ที่พัฒนาแล้วเป็นแหล่งอบรมเรียนรู้ของชุมชน ต่อจากลุงบุญชวน มะลัยโย ต้นแบบ
มีบ่อปลาสามบ่อเลี้ยงเป็ดไข่ร้อยตัว ถัดออกไปเป็นนาปรัง
อีกมุมของบ่อปลา เป็ด

คอกหมู

คอกไก่

ในคอกไก่และเป็ด ห่าน

เป็ดเนื้อ

นาปรังที่ทำเก็บข้าวไว้เป็นอาหารเป็ดไก่

อีกด้านของคอกไก่ เป็ด ห่าน

เป็ดหากินเองรอบๆบ่อปลาทั้งสามบ่อ


ประตูเข้าบ้านของนายติ๊บ บั้งเงิน เน้นเขตปลอดโรค

ไก่ประดู่หางดำของนายติ๊บ

กำลังจะโตพร้อมจะขายเดือนต่อไป

ฟ้าทะลายโจรสมุนไพรสำหรับบดผสมอาหารให้ไก่กินป้องกันโรคหวัด
โรงเรือนตากขี้ควายของนายสมัย สาวงษา ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชน ของเกษตรและสหกรณืจังหวัดเชียงราย


บ่อหมักแก๊สชีวภาพจากขี้ควาย

กำลังปลูกผักหวานป่าในสวนกล้วย

เลี้ยงไก่เป็ดโคนต้นไผ่
เลี้ยงเป็ดเนื้อข้างกอไผ่

ไม่มีความคิดเห็น: