วันอังคารที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2558

ประชุมกลุ่มวิจัยการเลี้ยงไก่ประดู่หางดำอย่างยั่งยืน

 เมื่อเช้าวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๕๘ นายสุพล ปานพาน ปศุสัตว์อำเภอเวียงเชียงรุ้ง นางพรพิมล ใจไหว นักวิชาการสัตวบาลชำนาญการ จากสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงราย และทีมงานปฏิบัติงานการประชุมกลุ่มเกษตรกรที่เข้าร่วมทำวิจัยการเลี้ยงไก่ประดู่หางดำแบบธรรมชาติสำหรับเกษตรกรรายย่อยอย่างยั่งยืน ที่บ้านนายติ๊บ บั้งเงิน ประธานกลุ่มเลี้ยงไก่ประดู่หางดำบ้านห้วยห้าง ตำบลป่าซางอำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย เริ่มแรกด้วยบริหารบัญชีการจัดการส่งไก่ไปขึ้นห้างแมคโครตามที่อาจารย์ศิริพร กีรติการกุล หัวหน้าผู้ประสานโครงการ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ได้ประสานไว้ให้ คืนเงินให้เจ้าของไก่แต่ละรายที่จับมาขายจัดทำบัญชีอย่างเป็นระบบ จากนั้นเริ่มการประชุมมีหัวข้อสำคัญการเตรียมยืมอาคารSMLทำโรงเชือดไก่  การเลี้ยงไก่ตามแนวธรรมชาติที่มีการป้องกันโรคที่ดี  เพราะจะมีการสุ่มตรวจจากผู้บริโภค หรือบางครั้งอาจจะเข้ามาเยี่ยมชมด้วย  แจ้งการอบรมประเมินมาตรฐานการเลี้ยงของกลุ่ม  และสุดท้ายมอบตู้ฟักไข่ ขนาด ๓๖๐ ฟอง ให้กลุ่มและจับสลากสมาชิกที่จะยืมใช้ เสร็จการประชุมรับประทานต้มไก่ประดู่หางดำ
 สอนกันทุกอย่างตั้งแต่เลี้ยง ส่งเชือด จนถึงการขาย การทำบุญชี
ไม่มีความคิดเห็น: