วันศุกร์ที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2558

ร่วมอบรมเกษตรกรที่สวน สมสมัย

เช้าวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๘ ได้เข้าร่วมอบรมศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชน ที่สวนสมสมัย วันนี้เป็นคิวของกรมประมงไปอบรมการเลี้ยงปลาเลี้ยงกบ แต่พี่สมัยเจ้าของสวนโทรมาประสานขอยืมเครื่องฉายโปรเจ็คเตอร์ทางคณะทำงานอบรมไม่ได้เตรียมมาก็เลยขอยืมของสำนักงานเกษตรอำเภอเวียงเชียงรุ้ง ไปใช้ก่อนทั้งในวันนี้และพรุ่งนี้ที่เป็นคิวการบรรยายของปศุสัตว์ นั่งฟังอบรมการเลี้ยงปลาจนเที่ยง ท่านนาวาตรี ประยรู จาก นพค.๓๕ นำนักศึกษาภาคสมทบ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย มาดูงานและขอสัมภาษณ์เรื่องแรงบันดาลในการมาส่งเสริมให้เกิดศูนย์เรียนรู้  เสร็จแล้วบ่ายสองโมงเดินทางเข้าจังหวัดไปร่วมกิจกรรมรณรงค์การบริโภคนม ที่ร้านนิทรรศการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่วันนี้หน่วยงานสังกัดกรมปศุสัตว์มาจัดงานรณรงค์ดื่มนม และอาหารปลอดภัย 

ไม่มีความคิดเห็น: