วันอังคารที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2558

กรมทหารราบที่๑๗ กองพันทหารราบพัน ๓ เชียงราย มอบควายให้ชมรมกองหนุนอำเภอเวียงเชียงรุ้ง

 กรมทหารราบที่๑๗ กองพันทหารราบพัน ๓ ค่ายเม็งรายมหาราชเชียงราย  มอบควายให้ชมรมกองหนุนอำเภอเวียงเชียงรุ้ง จำนวน ๒ ตัว นำมาทำตั๋วรูปประพันธุ์ที่อำเภอ เมื่อวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๕๘ นำไปเป็นพ่อแม่พันธุ์ เลี้ยงขยายไปเรื่อยๆ


เยี่ยมชมและเป็นพยานในการรับควายทั้งสองตัว หน้าที่ว่าการอำเภอเวียงเชียงรุ้ง เชียงรายไม่มีความคิดเห็น: