วันพฤหัสบดีที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2559

เตือนภัยโรคปากและเท้าเปื่อยในโค กระบือ

ในระยะนี้มีการแจ้งโค กระบือป่วยไม่สบาย ชึม ไม่กินหญ้า มีน้ำลายไหลยืด ชึ่งอาการเช่นนี้สงสัยว่าจะเป็นโรคระบาดชนิดปากและเท้าเปื่อยได้ ขอเตือนให้เจ้าของสัตว์ได้ตรวจตราดูอาการของโค กระบืออย่างสมำเสมอหากไม่สบายให้รีบแจ้งสัตวแพทย์ ปศุสัตว์โดยด่วน เพราะการรู้เร็ว ก็จะป้องกันได้เร็ว ตลอดจนการที่มีรถขนสัตว์ต่างๆอย่าให้เข้าในฟาร์มเด็ดขาดอาจจะนำโรคมาสู่ฟาร์มได้  สำคัญมากหากว่าโค กระบือยังไม่ได้รับการฉีดวัคซีนให้รีบแจ้งอาสาปศุสัตว์ประจำหมู่บ้านไปดำเนินการฉีดให้โดยด่วน


ไม่มีความคิดเห็น: