วันศุกร์ที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2559

บริการประชาชนที่สำนักงาน

 เมื่อวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๕๙ ทีมงานเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์อำเภอเวียงเชียงรุ้ง บริการประชาชนตามปกติมีเจ้าของน้องหมานำมาทำหมัน ๒ ตัว


ไม่มีความคิดเห็น: