วันพุธที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2559

ประชุมกลุ่มเกษตรกรที่เข้าร่วมงานวิจัยไก่ประดู่หางดำ บ้านห้วยห้าง

 นายสุพล ปานพาน ปศุสัตว์อำเภอเวียงเชียงรุ้ง ร่วมประชุมเกษตรเลี้ยงไก่ประดู่หางดำบ้านห้วยห้าง ชี้แจงการร่วมกันทำวิจัย วิธีขั้นตอนการดำเนินการโครงการวิจัยการเลี้ยงไก่ประดู่หางดำเป็นอาชีพสำหรับเกษตรกรรายย่อยอย่างยั่งยืน ตลอดจนสอบถามปัญหาอุปสรรคการเลี้ยงไก่ แนะการหยอดวัคซีน การขออนุญาตสร้างโรงชำแระ บรรจุไก่สด เพื่อสร้างความมั่นคงในอาชีพอย่างครบวงจร


ไม่มีความคิดเห็น: