วันเสาร์ที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2559

ร่วมเป็นกำลังใจคณะทำงาน แพทย์ พยาบาล และทุกภาคส่วนที่ในโครงการ "สุขภาพดีใต้ร่มพระบารมี"เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระบาทสมเด็จพระบรมราชินีนาถ และสมเด็จพระเทพรัตน์ราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี

 นายสุพล ปานพาน ปศุสัตว์อำเภอเวียงเชียงรุ้ง ร่วมเป็นเกียรติและให้กำลังคณะทำงาน แพทย์ พยาบาล และทุกภาคส่วนที่ในโครงการ "สุขภาพดีใต้ร่มพระบารมี"เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระบาทสมเด็จพระบรมราชินีนาถ และสมเด็จพระเทพรัตน์ราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี โดยมูลนิธิสงเคราะห์เด็กของสภากาชาดไทยร่วมกับกองบัญาการกองทัพไทย กองทัพบก กองทัพเรือ กองทัพอากาศ และมูลนิธิแมคแฮปปี้แฟมิลี่ ให้บริการจัดชุดตรวจรักษาทางทัตกรรม รวมถึงการตรวจสุขภาพการให้บริการสุขภาพสาธารณสุขปฐมภูมิ เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในการเฝ้าดูแลสุขภาพให้กับเด็ก เยาวชน ประชานที่ด้อยโอกาส วันที่๒๐,๒๑,๒๒ มกราคม ๒๕๕๙ ที่โรงเรียนห้วยหมากเอียก โรงเรียนอนุบาลบ้านเหล่า โรงเรียนอนุบาลดงมหาวัน ตามลำดับ


ไม่มีความคิดเห็น: