วันศุกร์ที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2559

ประชุมกลุ่มไก่ประดู่หางดำบ้านห้วยหมากเอียก(ในโครงการช่วยเหลือความยากจน)


 นายสุพล ปานพาน ออกดำเนินการประชุมสมาชิกกลุ่มเลี้ยงไก่พื้นเมืองบ้านห้วยหมากเอียก ที่ได้รับการสนับสนุนพันธุ์ไก่ประดู่หางดำจำนวน ๓๖ ราย ปรากฎว่าที่ผ่านมามีไก่ป่วยตายไปจำนวนมากพอสมควร และได้ปรึกษาหารือเพื่อจะได้จัดหาใหม่มาทดแทน สมาชิกแนะว่าต้องชื้อไก่ที่มาจากรายย่อยมาเลี้ยงเนื่องจากไม่ต้องมาปรับตัวเหมือนกับที่นำมาแจกที่มาจากฟาร์มใหญ่ การเลี้ยงรอดจะสูงขึ้น  ส่วนที่ได้รับบางรายมีตัวผู้มาก ตัวเมียเริ่มวางไข่แล้ว  นอกจากนั้นมีการนำเสนอการทำกองทุนยาเวชภันฑ์ และกองทุนอาหาร
ไม่มีความคิดเห็น: