วันเสาร์ที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2559

ร่วมงานหกรรมไก่พื้นเมืองแห่งชาติ รั้งที่ ๓ ประจำปี ๒๕๕๙ ที่จังหวัดลำปาง

 นางสาวอรอนงค์ พิมพ์คำไหล นักวิชาการชำนาญการพิเศษ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงราย นายสุระะ สุขใส ปศุสัตว์อำเภอเวียงชัย และนายสุพล ปานพาน ปศุสัตว์อำเภอเวียงเชียงรุ้ง เข้าร่วมสัมนาวิชชาการ เรื่อง การพัฒนาการตลาดโอกาสและอนาคตไก่พื้นเมืองไทย ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง งานหกรรมไก่พื้นเมืองแห่งชาติ รั้งที่ ๓ ประจำปี ๒๕๕๙ วันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๕๙ กรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  และหลังจากนั้นร่วมเป็นคณะทำงานการประกวดสุ่มไก่ มอบรางวัลให้ผู้เข้าร่วมแข่งขันที่ชนะการแข่งขันด้วย


ไม่มีความคิดเห็น: