วันเสาร์ที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2560

ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีทางศาสนา 100 วัน (สตมวาร) เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช


เมื่อวันที่ ๒๐ มกราคม๒๕๖๐ เวลา ๑๗.๓๐ น.นายสุพล ปานพาน ปศุสัตว์อำเภอเวียงเชียงรุ้ง ร่วมกับทุกภาคส่วนราชการหาร ตำรวจ ผู้นำท้องถิ่น ท้องที่ ตลอดจนประชาชนทุกหมู่เหล่าของอำเภอเวียงเชียงรุ้ง ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีทางศาสนาสตมวาร ครบ ๑๐๐ วันถวายพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยมีนายอนันต์ สมุทรารินทร์  นายอำเภอเวียงเชียงรุ้ง เป็นประธาน ณ ศาลาวัดงชัย ตำบลทุ่งก่อ อำเภอเวียงเชียยงรุ้ง จังหวัดเชียงราย
  
ไม่มีความคิดเห็น: