วันศุกร์ที่ 6 มกราคม พ.ศ. 2560

ประชุมซักซ้อมความเข้าใจ พรบ. ควบคุมการฆ่าสัตว์เพื่อการจำหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ 2559

เมื่อวันที่ 6 ม.ค.60 กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ สำนักงาน ปศุสัตว์จังหวัดเชียงราย นำโดย น.สพ.กฤษณิ์ พิมพ์งาม ประชุมซักซ้อมความเข้าใจ พรบ. ควบคุมการฆ่าสัตว์เพื่อการจำหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ 2559 วิทยากรโดย น.สพ.สมบัติ ศุภประภากร ณ ห้องประชุม ทต.บ้านเหล่า อ.เวียงเชียงรุ้ง จเชียงราย  โดยท่านนายกทองคำ ยาปโหิต นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลบ้านเหล่า กล่าวต้อนรับแนะนำสถานที่ มีนายจิตรกร ธิวงค์เวียง ปลัดอำเภอหัวหน้าฝ่ายบริหารการปกครอง (ปลัดอาวุโส) เป็นตัวแทนนายอำเภอมาเป็นประธานเปิดการประชุม ร่วมฟังการบรรยาย มีผู้ประกอบการเข้าร่วมประชุมจำนวน  ๓๐ ราย
ปศุสัตว์อำเภอเวียงเชียงรุ้ง อำเภอขุนตาล และอำเภอดอยหลวงร่วมการประชุมด้วย การประชุมสร้างความเข้าใจแก่ผู้ประกอบการอย่างกว้างขวาง ขอขอบคุณเทศบาลตำบลบ้านเหล่าที่อนุเคราะห์สถานที่

 น.สพ.สมบัติ ศุภประภากร ผู้อำนวยการ่ายพัฒนาสินค้าปุสัตว์ สนง.ปศุสัตว์เขต๕ วิทยากรบรรยาย พรบ.
 แขกผู้มีเกียรติมาร่วมพิธีเปิด  พ.ต.ณรงค์ ราชตา หัวหน้าชุดรักษาความสงบประจำอำเภอเวียงเชียงรุ้ง
 นายสัตวแพทย์กฤษณ์ พิมพ์งาม และ สัตวแพทย์หญิงธีรัตนธาวัลย์ โตบรรลือภพ จาก กลุ่มพัฒนาสินค้าปศุสัตว์ สำนักงานปุศุสัตว์เชียงราย ชี้แจงแนวทางการดำเนินการจำหน่ายเนื้อสัตว์ของจังหวัดเชียงราย

 นายจิตรกร ธิวงค์เวียง ปลัดอำเภอหัวหน้าฝ่ายบริหารการปกครอง (ปลัดอาวุโส) เป็นตัวแทนนายอำเภอมาเป็นประธานเปิดการประชุม
 นายจิตรกร ธิวงค์เวียง ปลัดอำเภอหัวหน้าฝ่ายบริหารการปกครอง  มาเป็นประธานเปิดการประชุม

 สัตวแพทย์หญิงธีรัตนธาวัลย์ โตบรรลือภพ จาก กลุ่มพัฒนาสินค้าปศุสัตว์ สำนักงานปุศุสัตว์เชียงราย
 บรรยากาศระหว่างการประชุม
 นายกทองคำ ยาปโหิต นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลบ้านเหล่า กล่าวต้อนรับแนะนำสถานที่
 นายทองคำ ยาปโลหิต กล่าวต้อนรับ และแนะนำสถานที่ของเทศบาล

 ทีมงานลงทะเบียน


 หมออัฐพงษ์ อำไพพิศ หน.งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทบาลบ้านเหล่า ดำเนินรายการ


 หมอสมบัติ ศุภประภาพร วิทยากรบรรยาย พรบ.ใหม่
 บรรยากาศการตอบปัญหาข้อสงสัยต่างๆ
  บรรยากาศแลกเปลี่ยนและการตอบปัญหาข้อสงสัยต่างๆ
  บรรยากาศการชักถาม และตอบปัญหาข้อสงสัยต่างๆ

ไม่มีความคิดเห็น: