วันพฤหัสบดีที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2560

เจาะเลือดไก่ในโครงการปรับระบบการเลี้ยงไก่พื้นเมืองหรือไก่ชนเพื่อป้องกันโรคไข้หวัดนก

 เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2560 กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงราย โดยนายสัตวแพทย์พืชผล น้อยนาฝาย ร่วมกับนายสุพล ปานพานปศุสัตว์อำเภอเวียงเชียงรุ้ง ตรวจติดตามฟาร์มไก่ประดู่หางดำบ้านห้วยห้าง ม.7 ต.ป่าซาง อ.เวียงเชียงรุ้ง จ.เชียงราย ที่เข้าโครงการปรับระบบการเลี้ยงไก่พื้นเมืองหรือไก่ชนเพื่อป้องกันโรคไข้หวัดนก จำนวน 2 แห่ง ใน 25 แห่ง ตามเป้าหมายอำเภอเวียงเชียงรุ้ง และได้ดำเนินการเก็บตัวอย่างซีรั่ม แห่งละ 10 ตัวอย่าง  เพื่อตรวจระดับภูมิคุ้มกันโรคนิวคาสเซิล หลังจากได้ทำวัคซีนป้องกันโรคนิวคาสเซิล ตามโปรแกรมวัคซีนของกรมปศุสัตว์เป็นประจำ
เจาะเลือดที่ปีกไก่ 


เจ้าของฟาร์มไก่หลังบ้านนางสุธรรม ธรรมศร

นางอัมพร พลฤทธิ์


ไม่มีความคิดเห็น: