วันอังคารที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2560

ปศุสัตว์ร่วมพิธี เปิดและปิดการอบรม ชรบ.

เมื่อวันที่ 16 -17 มกราคม 2560 อำเภอเวียงเชียงรุ้งดำเนินการฝึกอบรมเสริมสร้างความเข้มแข็งหมู่บ้าน จัดตั้งชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน จำนวน 100 นาย โดย มีนายอนันต์ สมุทรารินทร์ นอ.เวียงเชียงรุ้ง จ.ชร.เป็นประธานเปิดการอบรม   จากพื้นที่สามตำบล ณ หอประชุมอำเภอฯเพื่อใช้เป็นกำลังพลในการรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านเช่นการตั้งด่านชุมชน แหล่งข่าวยาเสพติด การค้ามนุษย์ การช่วยเหลือด้านหมอกควันไฟป่า การป้องกันการตัดไม้ทำลายป่าและทรัพยากรธรรมชาติต่างๆ และมอบประกาศนียบัตรผ่านการอบรม วันที่ 17 มกราคม  2560

ไม่มีความคิดเห็น: