วันพฤหัสบดีที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2560

สภากาแฟอำเภอเวียงเชียงรุ้งเดือนมกราคม๒๕๖๐

 12 ม.ค.60 เวลา 07.00น.มีนายอนันต์ สมุทรารินทร์ นอ.เวียงเชียงรุ้ง จ.ชร.จัดให้มีสภากาแฟ ณ ศาลากลางสระน้ำบริเวณที่ว่าการอำเภอ เพื่อแลกเปลี่ยนข่าวสารหารือข้อราชการอย่างไม่เป็นทางการโดยมี หน.ส่วนราชการ ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหาร อปท.,ปลัดอำเภอเข้าร่วมกิจกรรม


ไม่มีความคิดเห็น: