วันอังคารที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2560

เก็บตัวอย่าง CIoacal swab ไก่พื้นเมือง ไก่ชน ส่งตรวจ(ต่อ)

เมื่อวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๐ สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเวียงเชียงรุ้ง โดย นายจันทร์ รักลีน เจ้าหน้าที่สัตวบาล และนางสาวยุพา คำสมุด ผู้ช่วยวิจัย ออกเก็บตัวอย่าง CIoacal swab ไก่พื้นเมือง ไก่ชน ส่งตรวจ(ต่อ)ตามนโยบายกรมปศุสัตว์ นการป้องกันโรคไข้หวัดนกแบบบูรณาการ ปีงบประมาณ ๒๕๖๐


ไม่มีความคิดเห็น: