วันพุธที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2560

มอบปัจจัยการผลิตโครงการเกษตรทฤษฏีใหม่

นายอำเภอเวียงเชียงรุ้งกล่าวเปิดงาน
นายอนันต์ สมุทรารินทร์ นายอำเภอเวียงเชียงรุ้ง เป็นประธานมอบปัจจัยการผลิตโครงการเกษตรทฤษฏีใหม่ ให้เกษตรกรที่สมัครเข้าร่วมโครงการ 58ราย เมื่อเช้าวันที่10มกราคม 2560 ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอเวียงเชียงรุ้ง พื้นที่อำเภอเีวียงเชียงรุ้งมีหัวหน้าการยางแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงรายเป็นเจ้าภาพหหลัก กล่าวรายงานถึงความเป็นมาและวัตถุประสงค์ของโครงการ


ถุงอาหารรั่วต้องดูแลเปลี่ยนถุง

ปัจจัยที่จะแจก

รับไก่ไข่คนละ ๕ ตัว

เพื่อให้ไก่ไข่ปลอดภัยไม่ป่วยตายก่อนจะได้กินไข่อบรมแนะนำกการการจัดการการเลี้ยงโดยปศุสสัตว์อำเภอ

 


ยาย ตา ยังเลี้ยงไหวเหรอครับมาลงทะเบียนรับไก่
 
ลงะเบียนรับอาหาร


หัวหน้าส่วนราชการมาร่วมแจก

 โมงเช้าเดินทางมารับไก่แต่เช้า  หลังจากที่เจ้าหน้าจังหวัดไปรับไก่ี่ฟาร์มตั้งแต่ตอนตีสาม  รถก้อเก่าเราก้ออดทน...ตนสำราญงานสำเร็จ

ตรวจสอบให้ดีอย่าขาด อย่าเกิน จะยุ่ง

ไม่มีความคิดเห็น: