วันอาทิตย์ที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2560

มอบโค ธนาคารโค กระบือเพื่อเกษตรกร ตามแนวพระราชดำริ แก่กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเเลี้ยงโคเนื้อบ้านน้ำตกพัฒนา

นายนพพร มหากันทา ปศุสัตว์จังหวัดเชียงรายมา เยี่ยมการทำงานมอบโค พร้อมให้คำแนะนำ
 เมื่อเช้าวันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๐ ที่มงานสำนักงานปศุสัตว์เชียงราย นำโดยนายพืชผล น้อยนาฝาย หัวหน้ากลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ และนายสุพล ปานพาน ปศุสัตว์อำเภอเวียงเชียงรุ้ง นายนิคม ดอกสลิด สัตวแพทย์ปฎิบัติงาน ตรวจรับและเช็คสุขภาพโค ที่ส่งมาจาก "พิธีไถ่ชีวิต โค กระบือ  เนื่องในโอกาสบำเพ็ญกุศลวันสตมวารถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช " ที่ปทุมธานี แล้วขนย้ายมามอบให้แก่กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเลี้ยงโคเนื้อบ้านน้ำตกพัฒนา หมู่ที่ ๗ ตำบลทุ่งก่อ อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย จำนวน ๕๐ ตัว พิธีเริ่มกว่าจะได้เดินทางโคไม่ได้กินน้ำหญ้ามาเกือบบ ๒ วัน บางตัวจนผอม แทบจะล้มเวลาพลักเบาๆ เมื่อวันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๐ พอมาถึงได้พักและมีนำ้ฟางให้จึงเริ่มสดชื่นดูดีขึ้น  ในการนี้มีนายนพพร มหากันทา ปศุสัตว์จังหวัดได้มาให้คำแนะนำและชี้แนะการดำเนินการ และมีนายศํกดิ์สิทธื์ มะลัยโยและนายคณบดี นามชื่อ เจ้าหน้าที่จากอำเภอปศุสัตว์อำเภอพญาเม็งรายและอำเภอเทิง มาช่วยเช็คหมายเลขบัตรประจำำตัวสัตว์จัดลำดับก่อนจับสลากมอบให้เกษตรกร

เกษตรกรดีใจมากมารอรับโคช่วงรถกำลังเดินทางมาถึงเช้าวันที่๒๒มกราคม ๒๕๖๐

บรรยากาศการจับสลากหลังจากพ่นหมายเลขครบแล้ว


สภาพของโคที่ลงรถแล้ว

การตรวจสุขภาพและพ่นหมายเลขเพื่อจับสลากแปลงหญ้าที่เตรียมไว้เลี้ยงโค

มอบยาและเวชภัณฑ์ให้ทำกองทุนยาของกลุ่ม

มอบโคผ่านเชือกให้เกษตรกรที่จับสลากแล้ว
พ่นหมายเลขบนรถ โคที่คนขับรถเอาลงผิดที่อำเภอดอยหลวง ต้องจ้างสองแถวไปขนมาเพิ่ม ๘ ตัว


ท่านปสุสัตว์จังหวัดให้คำแนะนำประธานกลุ่มไม่มีความคิดเห็น: